Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15204
Title: THIẾT KẾ MÁY KÉO SỢI MI NHÂN TẠO
Authors: Trần Hữu, Danh
Dương Quốc, Anh
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “ Thiết kế máy kéo sợi Mi nhân tạo ” là một đề tài mang tính thực tiễn nhằm giải quyết vấn đề mà nhiều cơ sở sản xuất Mi nhân tạo trên cả nước đang gặp phải, vấn đề là người công nhân kéo sợi thủ công không đạt theo yêu cầu, không đảm bảo được khoảng cách giữa từng sợi tơ. Do đó đề tài này đóng góp cho sự hoàn thiện một mô hình hệ thống bán tự động kéo sợi có thể ứng dụng được. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng cơ khí CNC, vi điều khiển MSP430G2553, motor bước. Hoạt động chính của hệ thống nằm ở khâu động lực được điều khiển bời motor bước kéo từng sợi tơ đến vị trí đã định trước ở khâu thiết kế. Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động tốt, độ chính xác rất cao, vi điều khiển hoạt động ổn định trong thời gian dài nên tạo ra được sản phẩm đúng theo mẫu thiết kế của nơi tiêu thụ. Ngoài ra hệ thống còn có chế độ cho phép tùy chỉnh thời gian phù hợp theo khả năng làm việc của từng người và hệ thống có hình dạng thân thiện gần gũi với cách làm thủ công truyền thống. Từ khóa: máy kéo sợi, nền tảng cơ khí, khoảng cách từng sợi tơ, mi nhân tạo...
Description: 51 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15204
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.