Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15207
Nhan đề: TÌM HIỂU KHẢ NĂNG XÁC ĐỊNH ẨM ĐỘ CỦA HẠT LÚA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CƯỜNG ĐỘ SÓNG RSSI
Tác giả: Lương Vinh, Quốc Danh
Phạm Văn, Mẫu
Từ khoá: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Năm xuất bản: thá-2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Khái niệm về đại lượng độ ẩm hạt lúa rất được quan tâm trong đời sống và sản xuất, ngày nay khi nền nông nghiệp đất nước phát triển mạnh thì việc kiểm soát độ ẩm khi lưu trữ và bảo quản hạt lúa là rất quan trọng vì độ ẩm hạt lúa là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hạt gạo thành phẩm. Do vậy đề tài em nghiên cứu và phát triển dựa trên đại lượng đặc trưng này, đề tài em chọn “Tìm hiểu khả năng xác định ẩm độ của hạt lúa bằng phương pháp đo cường độ sóng RSSI” trong đề tài này em trình bày việc sử dụng sóng điện từ để xác định chất lượng hạt lúa dựa trên tỷ lệ phần trăm độ ẩm của hạt, sự suy hao của sóng điện từ khi truyền qua những mẫu lúa có độ ẩm khác nhau thì thể hiện cường độ sóng khác nhau. Độ ẩm của hạt lúa được xác định bằng cách đo sóng điện từ từ hai khe Anten sử dụng phương pháp truyền, nhận cường độ sóng RSSI do hai module RF CC1101 ở dải tần số 915Mhz tạo nên. Bốn độ ẩm khác nhau của hạt lúa được thực hiện trong đề tài nghiên cứu này.
Mô tả: 51 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15207
Bộ sưu tập: Khoa Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.