Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15208
Title: TỐI ƯU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỦ ƯƠM MẦM GIÁ ĐẬU XANH
Authors: Trần Hữu, Danh
Nguyễn Trần, Hải Đăng
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài này tối ưu hệ thống trên phần cứng đã có sẵn bằng cách thay cảm biến DHT11 bằng cảm biến DS18B20, lưu trữ các thông số setup vào bộ nhớ Flash, qua thực nghiệm lập ra được bảng tương quan giữa nhiệt độ và độ ẩm ( lấy dữ liệu từ cảm biến DHT11) từ đó dựa vào nhiệt độ của cảm biến DHT11 để điều khiển máy bơm và quạt thông gió, và hiển thị được thông số nhiệt độ, thời gian lên LCD. Từ khóa: DHT11, DS18B20, Flash, cảm biến
Description: 58 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15208
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.