Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15209
Title: TỦ ƯƠM RAU MẦM ĐA NĂNG ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS
Authors: Trần Hữu, Danh
Phạm Minh, Thư
Lê Văn, Minh
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay, đa số sản phẩm rau mầm được sản xuất không đảm bảo được sức khỏe của người tiêu dùng: do dùng hóa chất để sản xuất, bảo quản rau mầm bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật…. Ngoài ra với những mô hình ươm mầm rau mầm vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng, vì còn nhiều mặt hạn chế như: Chỉ tưới nước theo chu kỳ, mô hình ươm mầm có kích thước nhỏ, năng suất không cao, ngoài ra những sản phẩm chất lượng tốt hơn và nhiều hơn thì giá thành lại quá cao khó đến với những hộ gia đình nhỏ lẻ. Vì vậy nhóm quyết định thực hiện “Tủ ươm rau mầm đa năng ứng dụng Internet of Things” tự động và đa năng bằng máy tính nhúng Raspberry Pi. Raspberry Pi là loại máy tính siêu nhỏ có thể lập trình điều khiển được, với các chức năng mạnh về ứng dụng IoT cũng như điều khiển phần cứng có thể đáp ứng được yêu cầu điều khiển. Mục tiêu của nhóm là sẽ đưa ra thiết kế và hoàn thiện mô hình ươm trồng rau mầm tự động – đa năng được điều khiển thông qua website hoặc tại chỗ bằng RASPBERRY PI. Các thông số môi trường, chế độ điều khiển… sẽ được hiển thị lên website hoặc LCD. Hệ thống đưa ra những yêu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của rau mầm, từ đó hoàn thiện và phát triển mô hình theo hướng tốt nhất. Thực nghiệm và đưa ra kết luận. Từ khóa: RASPBERRY PI, APPLICATION INTERNET OF THINGS.
Description: 50 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15209
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.