Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15210
Nhan đề: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID VÀ BLUETOOTH TRONG QUẢN LÍ THIẾT BỊ VÀ AN NINH
Tác giả: Lương Vinh, Quốc Danh
Phan Thành, Nam
Nguyễn Minh, Nhí
Từ khoá: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Năm xuất bản: thá-2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Với sự bùng nổ của công nghệ như hiện nay thì việc quản lý các thiết bị, sản phẩm hay đảm bảo an ninh cho các nhà xưởng và đặc biệt là cho nhà ở đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Một trong những công nghệ có thể đơn giản hóa việc này đó là công nghệ RFID và công nghệ Bluetooth. Những công nghệ này hiện nay đã được sử dụng vô cùng phổ biến. Các thiết bị cầm tay cao cấp hiện nay như điện thoại thông minh cũng đã tích hợp công nghệ Bluetoooth. Để giải quyết vấn đề an ninh hay quản lý, chúng ta chỉ cần kết hợp những công nghệ này với nhau. Ở đề tài này chúng tôi đã tạo ra một thiết bị có thể kết hợp cả công nghệ RFID và công nghệ Bluetooth lại với nhau. Với một ứng dụng trên điện thoại, bạn đã có thể sử dụng sản phẩm để đảm bảo an ninh cho nhà xưởng hay nhà ở cũng như quản lý các thiết bị trong đó rất đơn giản, tiện lợi và thoải mái hơn rất nhiều.
Mô tả: 68 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15210
Bộ sưu tập: Khoa Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.56 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.