Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15212
Title: ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Authors: Trần Hữu, Danh
Đỗ Trần, Trang Thanh
Nguyễn Minh, Luân
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài:”Ứng dụng Internet of things trong nuôi trồng thủy sản” là một thiết bị được nghiên cứu để giúp người nuôi thủy sản có thể giám sát và thống kê số liệu về sự biến động trong môi trường nuôi trồng thủy sản như (nồng độ pH, nhiệt độ của nước, nồng độ khí H2S trong nước). Các thông số sẽ được thu thập và được truyền lên website để người sử dụng có thể quan sát một cách dễ dàng, ngoài ra người dùng có thể điều khiển các thiết bị và cài đặt ngưỡng dễ dàng trên website cũng như đưa ra các cảnh báo đến người dùng. Hệ thống được xây dựng trên các thiết bị như: Module SIM800A, cảm biến DS18B20, cảm biến pH, đo nồng độ H2S hòa tan và được điều khiển thông qua vi điều khển MSP430G2553. Kết quả cho thấy hệ thống có thể đo độ pH, nồng độ H2S hòa tan, nhiệt độ như là một máy đo dân dụng, tự động vẽ biểu đồ để người dùng có thể theo dõi một cách trực quan, thực hiện được chức năng báo động, điều khiển thiết bị và cảnh báo thiết bị hoạt động bình thường hay đang bị sự cố. Từ khóa: MSP430G2553, Module SIM800A, H2S, Nhiệt độ, pH.
Description: 45 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15212
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.