Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15214
Title: VAN ĐIỀU ÁP LỰC NƯỚC THÔNG MINH ỨNG DỤNG IoT
Authors: Trần Hữu, Danh
Thái Quốc, Quan
Trương Phúc, Huy
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nhằm khắc phục sự bất tiện của những người sử dụng nước. Chúng tôi thiết kế bộ điều khiển tự động và cảnh báo đến người quản lý trên nền GSM và Internet. Chúng tôi đã thiết kế VAN ĐIỀU ÁP LỰC NƯỚC THÔNG MINH ỨNG DỤNG IoT. Hệ thống này được xây dựng trên các thiết bị như: Vi điều khiển MSP430, Module SIM900A, cảm biến áp suất nước. Kết quả hệ thống có khả năng đo áp lực nước và điều khiển nhằm ổn định áp lực nước đầu ra, lưu trữ số liệu đo được trên website thông qua trang tính và tự động vẽ biểu đồ trực quan giúp nhà quản lý tiện theo dõi chi tiết nhất đồng thời thực hiện được chức năng báo động và cảnh báo khi sự cố xảy ra đột ngột.
Description: 59 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15214
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.