Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15225
Title: ỨNG DỤNG IoT SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH NGÔI NHÀ THÔNG MINH
Authors: Trần Hữu, Danh
Nguyễn Thị, Xuân Phương
Lê, Duy Tân
Lê, Hoài Thương
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2016
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của luận văn là vận dụng các kiến thức đã được học, kết hợp với tự tìm hiểu để thực hiện đề tài “Ứng dụng IoT sử dụng trong ngôi nhà thông minh”. Bởi vì, ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ ngày càng được ứng dụng sâu để phục vụ nhu cầu cần thiết của con người tạo những thuận lợi và lợi ích trong đời sống. Bên cạnh đó, mạng Internet ngày càng phổ cập đến từng gia đình, tạo nên khả năng tương tác từ xa giữa người dùng và ngôi nhà của mình. Xuất phát từ những điều này, chúng em đã tiến hành nghiên cứu và thiết kế một hệ thống nhúng có thể cảnh báo, điều khiển, cập nhật trạng thái thiết bị. Đó là sự kết hợp giữa phần cứng thu nhận, xử lý các thông số và phần mềm điều khiển mọi hoạt động của hệ thống. Từ khóa: Intel Galileo, Intel XDK IoT, Javascript, HTML, CSS.
Description: 67 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15225
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.