Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15226
Title: XÂY DỰNG MÔ HÌNH BÀI THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN MSP430 TRÊN KIT EZ430_RF2500
Authors: Trần Hữu, Danh
Võ Khắc, Nguyên
Nguyễn Công, Khanh
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2011
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: TÓM TẮT Đề tài “XÂY DỰNG MÔ HÌNH BÀI THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN MSP430 TRÊN KIT EZ430_RF2500” nhắm đến mục tiêu khảo sát tìm hiểu, cách sử dụng phần mềm biên dịch và nạp chương trình họ vi điều khiển MSP430, khảo sát môđun EZ430-RF2500, hỗ trợ trong việc nghiên cứu vi điều khiển của hãng TEXAS INSTRUMENTS và thiết kế các bài tập mẫu dùng trong thực tập vi điều khiển MSP430 (F2274). Nội dung luận văn: Thiết kế phần cứng mở rộng port giao tiếp giữa MSP430 (F2274) với bộ kít thí nghiệm và các bài mẫu trên kit thí nghiệm vi điều khiển, trong từng bài đều đưa ra yêu cầu thực hiện, lưu đồ giải thuật và chương trình mẫu được thiết kế trên ngôn ngữ C với các hướng dẫn chi tiết đầy đủ. Trong khuôn khổ luận văn của mình nhóm thực hiện đã thiết kế các chương trình mẫu theo mức độ từ dễ đến khó.
Description: 165 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15226
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.