Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15228
Title: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ CẢNH BÁO QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Authors: Trần Hữu, Danh
Ngô Thành, Phúc
Nguyễn Khắc, Bình
Trần Quân, Cảnh
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2013
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Do luôn được nghiên cứu và phát triển một cách liên tục, Kỹ thuật Điện tử Viễn thông ngày nay như đã là một phần của cuộc sống, đóng góp nhiều ứng dụng trong nhiều khía cạnh. Nhận thấy, sự phát triển của Công nghệ đã thôi thúc chúng ta hướng tới những sản phẩm mang tính tự động cao, phục vụ lợi ích của con người và “Hệ thống điều khiển và cảnh báo qua điện thoại di động” là một ví dụ điển hình cho minh chứng đó. Bằng việc nghiên cứu Module Sim900 kết hợp MSP430, nhóm đã tiến hành khảo sát và thiết kế mạch ứng dụng cho Hệ thống điều khiển và cảnh báo qua điện thoại di động. Hệ thống là một ngôi nhà mô hình thiết kế mong muốn phục vụ cho việc điều khiển các thiết bị cần thiết thông qua DTMF, truyền và nhận thông tin ứng dụng Vi xử lí và các cảm biến nhằm hoàn thiện chức năng điều khiển và báo động. Đề tài mở ra hướng phát triển Thiết kế và xây dựng các kiểu “Nhà thông minh”, rất phù hợp cho cuộc sống hiện đại ngày nay. Từ khóa: Module Sim900, MSP430, DTMF, cảm biến.
Description: 106 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15228
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
37.68 kBAdobe PDF
_file_
  Restricted Access
40.44 kBAdobe PDF
_file_
  Restricted Access
15.59 kBAdobe PDF
_file_
  Restricted Access
20.65 kBAdobe PDF
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.167.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.