Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1522
Nhan đề: Nuôi cua biển trên khuôn chứa nước muối
Tác giả: Hoàng Kim
Từ khoá: Cua biển
Mô hình nuôi
Khuôn chứa nước muối
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 305 .- Tr.11-12
Tóm tắt: Đây là điển hình về ứng dụng khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo vào sản xuất vừa được biểu dương tại Hội nghị giao ban công tác khoa học và công nghệ cấp quận năm 2017, triển khai công tác năm 2018.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1522
ISSN: 1859-1817
Bộ sưu tập: Thế giới vi tính

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.28 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.