Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15239
Nhan đề: Giáo dục lý luận số 187
Tác giả: Học viện Chính trị Khu vực 1
Năm xuất bản: 2012
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15239
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: (TCC) Giáo dục lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn18.91 MBAdobe PDF
_file_Mục lục193.35 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.