Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15245
Nhan đề: Giáo dục lý luận số 263
Tác giả: Học viện Chính trị Khu vực 1
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15245
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: (TCC) Giáo dục lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn17.77 MBAdobe PDF
_file_Mục lục164.06 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.