Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15252
Nhan đề: Hình phạt trục xuất trong Bộ luật Hình sự Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Văn Tròn
Đỗ, Thùy Linh B1503072
Từ khoá: Luật Tư pháp
Năm xuất bản: 2019
Tóm tắt: Hình phạt trục xuất trong Bộ luật Hình sự Việt Nam
Mô tả: tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15252
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.