Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15261
Title: Pháp luật về công nhận kết quả hòa giải thành tranh chấp KD, TM ngoài Tòa án
Authors: Cao, Nhất Linh
Nguyễn, Thị Tiên B1503186
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2019
Abstract: Đề tài luận văn trình bày những vấn đề lý luận về hòa giải tranh chấp kinh doanh, thương mại cũng như những lý luận chung về công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án. Phân tích và chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật về công nhận kết quả hòa giải thành tranh chấp kinh doanh, thương mại ngoài Tòa án và đưa ra hướng hoàn thiện.
Description: 73 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15261
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.