Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15264
Title: Chế tài bồi thường thiệt hại theo luật thương mại – thực tiễn áp dụng và hướng hoàn thiện
Authors: Đoàn, Nguyễn Phú Cường
Triệu, Cẩm Lình B1500264
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2019
Abstract: Nội dung luận văn gồm 2 chương: Chương 1: Lý luận chung về chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại Chương 2: Quy định của pháp luật thương mại về chế tài bồi thường thiệt hại– thực tiễn và hướng hoàn thiện.
Description: 54 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15264
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.