Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1540
Title: Ngừng việc tập thể ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Trần, Văn Hưng
Keywords: Ngừng việc tập thể
Việt Nam
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 7 .- Tr.29-30
Abstract: Trong những năm gần đây, ngừng việc tập thể ở nước ta diễn ra ngày càng nhiều, tăng về cả số lượng và quy mô, làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như cuộc sống của người lao động và nhiều vấn đề xã hội khác. Chính vì vậy, làm thế nào để hạn chế tối đa tình trạng này là câu hỏi cần được giải đáp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1540
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_165.91 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.