Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15413
Title: Định loài ấu trùng Gnathostoma spp. từ ký chủ trung gian thứ 2 bằng phương pháp sinh học phân tử
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo
Lê, Đức Vinh
Nguyễn, Kim Thạch
Trần, Thị Huệ Vân
Huỳnh, Hồng Quang
Keywords: Ấu trùng giai đoạn 3
Giải trình tự
Gnathostoma spp
Ký chủ trung gian 2
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(05) .-Tr.16-20
Abstract: Bệnh do Gnathostoma spp. là bệnh động vật ký sinh, lây nhiễm vào người qua đường thực phẩm do ăn các loài ký chủ trung gian 2 chứa ký sinh trùng này còn sống hoặc tái như ếch nhái, cá lóc, lươn, rắn. Trong cơ thể người, ấu trùng được phóng thích, di chuyển và gây tác hại tại nhiều cơ quan khác nhau, đôi khi có thể dẫn đến tử vong. Nghiên cứu này thu thập ấu trùng giai đoạn 3 (AdL3) của Gnathostoma spp. trong thịt lươn bằng kỹ thuật tiêu cơ với dịch dạ dày nhân tạo. Sử dụng kỹ thuật PCR trên ADN ty thể chẩn đoán giống Gnathostoma spp. với các đoạn mồi Gn_COI đặc hiệu vùng gen cox-1 và loài G. spinigerum với các đoạn mồi JB đặc hiệu vùng gen COI. Nghiên cứu bước đầu thiết lập được quy trình định loài G. spinigerum và các loài Gnathostoma spp. khác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15413
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.241.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.