Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15428
Title: Phát triển đại học đẳng cấp quốc tế: Kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam
Authors: Mai, Ngọc Anh
Đỗ, Thị Hải Hà
Nguyễn, Đăng Núi
Keywords: Phát triển đại học đẳng cấp quốc tế
Kinh nghiệm của Trung Quốc
Khuyến nghị đối với Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .-Tr.23-26
Abstract: Trong một thời gian dài, dựa trên các chính sách tổng thể của quốc gia về nhân lực, cùng với việc tập trung đầu tư toàn diện cho các trường đại học, Trung Quốc đã xây dựng thành công các đại học đẳng cấp quốc tế cùng nhiều chương trình đào tạo có uy tín. Từ kinh nghiệm của Trung Quốc, các tác giả cho rằng, việc triển khai lộ trình xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế nói riêng, nâng tầm vị thế cho các trường đại học của Việt Nam nói chung cần được quan tâm và triển khai bài bản trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15428
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.