Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15429
Title: Giảng dạy kinh tế học - Kinh nghiệm từ một trường đại học ở Áo
Authors: Vũ, Kim Dũng
Nguyễn, Hoàng Oanh
Keywords: Giảng dạy kinh tế học
Kinh nghiệm
Trường đại học ở Áo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .-Tr.27-29
Abstract: Kinh tế học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, có liên quan tới các nguyên tắc được ứng dụng trong đời sống xã hội và nhiều lĩnh vực như: thương mại, tài chính, hành chính công… Giảng dạy kinh tế học có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng nghiên cứu về kinh tế cũng như kết quả đào tạo nguồn nhân lực của các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh. Trong điều kiện hội nhập, nhu cầu đổi mới việc giảng dạy các môn khoa học kinh tế tại các trường đào tạo kinh tế, quản trị kinh doanh ở nước ta đang đặt ra khá cấp thiết. Bài viết đề cập kinh nghiệm của Đại học Kinh tế và Kinh doanh TP Viên thuộc Cộng hòa Áo (WU) - một trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới, từ đó có sự so sánh với thực tiễn ở Việt Nam với mong muốn góp phần thúc đẩy việc nâng cao chất lượng đào tạo kinh tế học của các trường đại học nước ta trong giai đoạn hội nhập.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15429
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.