Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15434
Title: Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật nhờ sự trợ giúp của máy tính
Authors: Trần, Hoàng Anh
Keywords: Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật
Ứng dụng phần mềm
Phần mềm Solidworks
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .-Tr.40-43
Abstract: Việc đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật là không đơn giản. Vấn đề này càng trở nên khó khăn khi ngày nay lượng kiến thức phổ thông về hình học không gian bị rút ngắn, dẫn đến tình trạng người học không có đủ kiến thức cơ sở, khiến khả năng tư duy không gian yếu. Vì vậy, việc đưa các ứng dụng phần mềm thiết kế 3D (three dimensional: ba chiều) vào hỗ trợ giảng dạy đồ họa sẽ giúp chúng ta giải quyết tình trạng khó khăn đó. Bài báo đưa ra phương pháp phân tích, đọc hiểu bản vẽ và khai thác ứng dụng 2D to 3D trong phần mềm Solidworks nhằm mục đích nâng cao năng lực đọc hiểu 3D từ các hình vẽ 2D, đồng thời hỗ trợ khả năng tưởng tượng không gian của người học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15434
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.99 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.