Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15435
Title: Hòa Bình: ứng dụng thành công tiến bộ KH&CN vào phát triển chăn nuôi gia cầm theo chuỗi giá trị bền vững
Authors: Nguyễn, Hồng Vĩ
Keywords: Ứng dụng thành công
Khoa học và công nghệ
Chăn nuôi gia cầm
Giá trị bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .-Tr.44-46
Abstract: Huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình được đánh giá là nơi thuận lợi để phát triển chăn nuôi nói chung, gia cầm nói riêng. Tuy nhiên những năm qua, nghề chăn nuôi gia cầm ở đây chủ yếu thực hiện theo hướng tự phát, nhỏ lẻ, việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật còn nhiều hạn chế... dẫn đến năng suất, hiệu quả chăn nuôi không cao. Để khai thác những tiềm năng, lợi thế vốn có và từng bước phát triển nghề chăn nuôi gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống người dân, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phê duyệt thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình” (thuộc Chương trình nông thôn miền núi). Thành công của dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân địa phương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15435
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.