Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15443
Title: Bàn thêm về quan niệm buôn bán của người Việt
Authors: Bùi, Xuân Đính
Keywords: Làng Việt
Buôn bán
Quan niệm buôn bán
Người Việt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.15-23
Abstract: Thương nghiệp là một trong ba ngành kinh tế truyền thống của cư dân các làng Việt ở Bắc Bộ, đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập, song chủ yếu bàn về các khía cạnh liên quan đến hoạt động buôn bán ở chợ làng. Một trong những vấn đề quan trọng là quan niệm của người Việt (Kinh) về buôn bán tuy đã được bàn đến, song các kiến giải chưa làm rõ được những khía cạnh: cơ sở của việc không đề cao buôn bán trong xã hội phong kiến và biến đổi của quan niệm này từ đầu thế kỷ XX đến nay. Bài viết này bàn thêm một số khía cạnh cho vấn đề được nêu ở trên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15443
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_539.31 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.