Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15448
Title: Biến đổi hôn nhân của người Pa-Cô ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và một số vấn đề đặt ra
Authors: Lê, Thị Hường
Keywords: Tà-ôi
Pa-cô
Hôn nhân
Biến đổi hôn nhân
A Lưới
Thừa Thiên Huế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.61-70
Abstract: Bài viết trình bày thực trạng biến đổi hôn nhân và một số vấn đề đặt ra ở người Pa-cô tại hai xã Đông Sơn và Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết bước đầu đánh giá các khía cạnh biến đổi của hôn nhân và đề xuất, kiến nghị, góp phần thực hiện hiệu quả Luật Hôn nhân và Gia đình, xây dựng đời sống văn hóa mới và xây dựng nông thôn mới ở vùng miền núi và dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15448
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_601.94 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.