Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15449
Title: “Giữ đạo” hay “Sống đạo”: Sự lựa chọn tâm thế hòa nhập xã hội của sinh viên công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội
Authors: Vũ, Thị Hà
Keywords: Công giáo
Sinh viên Công giáo
Giữ đạo
Sống đạo
Hòa nhập xã hội
Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.71-80
Abstract: Là một trong những trung tâm giáo dục đào tạo của cả nước, hằng năm Hà Nội đón một số lượng lớn sinh viên từ các địa phương khác đến học tập, trong đó có bộ phận sinh viên là tín đồ Công giáo. Phần lớn trong số họ được sinh ra, lớn lên, học tập và thực hành tôn giáo tại các vùng nông thôn. Trở thành sinh viên đồng nghĩa với việc họ phải di chuyển môi trường sống quen thuộc để hòa nhập vào môi trường sống đô thị. Trong quá trình hòa nhập này, mỗi sinh viên đã lựa chọn tâm thế “giữ đạo” hoặc “sống đạo”. Trong khi những sinh viên lựa chọn tâm thế “giữ đạo” cố gắng thực hành đầy đủ giáo luật thì những sinh viên lựa chọn tâm thế “sống đạo” lại thể hiện quan niệm và thực hành đức tin một cách phong phú, phản ánh sự “dấn thân” để tìm ra ý nghĩa của đức tin trong cuộc sống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15449
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_608.95 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.