Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15469
Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của tôm mũ ni (Thenus orientalis) tại quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang
Tác giả: Trần, Ngọc Hải
Ngô, Thị Thu Thảo
Lê, Thúy Duy
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này,mẫu tôm mũ ni (Thenus orientalis) được thu tại quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang nhằm nghiên cứu về chu kỳ sinh sản và đặc điểm sinh học. Mẫu tôm mũ ni phục vụ phân tích được thu 20 con/tháng, khối lượng từ 40 – 120 g/con, tôm mũ ni được giữ còn sống trong quá trình vận chuyển. Sau khi vận chuyển về phòng thí nghiệm bào ngư được rửa sạch, đo chiều dài, chiều rộng, khối lượng tổng, khối lượng thịt và khối lượng vỏ. Trọng lượng thịt khô sẽ được xác định bằng cách sấy mẫu trong tủ sấy ở 60oC trong 48 giờ liên tục, cắt tuyến sinh dục để thực hiện tiêu bản mô học và tần suất phân bố đường kính trứng tôm mũ ni. Mẫu mô để thực hiện mô học được xử lý trong 12 tiếng sau đó đúc khối, trữ đông 2 tiếng và tiến hành cắt mẫu bằng máy microtom với độ dài lát cắt là 5 – 6 um , sau đó nhuộm mẫu và quan sát dưới kính hiển vi với độ phóng đại là 10X để xác định các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục và tính được chỉ số thành thục sinh dục (GSI) còn tần suất đường kính trứng thì dầm tuyến sinh dục, đo ít nhất 50 trứng và tính trung bình. Kết quả cho thấy tôm mũ ni sinh sản hầu như ở tất cả các tháng thu mẫu (từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018), nhưng có 2 đỉnh cao sinh sản vào tháng 5 và tháng 9. Trong suốt thời gian nghiên cứu, tỉ lệ đực/cái dao động không nhiều đa số 1:1. Khối lượng của con cái tương đối là cao hơn qua các tháng như các chỉ số ở tháng thấp (tháng 12) của con đực 13±0,97, 5,83±0,3, 54,2±8,65, và cũng là tháng thấp nhất của con cái với các chỉ số 13,76±0,8, 6,22±0,35, 66,99±12,22. Những kết quả của nghiên cứu này đóng góp những thông tin cơ bản về đặc điểm sinh học và sinh sản của bào ngư tại địa điểm nghiên cứu
Mô tả: 18tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15469
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.