Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/155
Title: Cuộc chiến chống ô nhiễm không khí của Trung Quốc
Authors: LH
Keywords: Ô nhiễm không khí
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp Hóa chất;Số 1 .- Tr.37-39
Abstract: Trung Quốc đã đề ra mục tiêu "làm cho bầu trời xanh trở lại" khi mà nạn ô nhiễm không khí ở nước này đang trở nên trầm trọng. Một trong những biện pháp chính của Trung Quốc là giảm sản xuất sắt thép và cắt giảm hoạt động của nhà máy nhiệt điện đốt than.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/155
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
245 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.