Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15509
Title: Vận dụng mô hình Vark vào dạy học môn toán lớp 2
Authors: Nguyễn, Thị Kim Thoa
Nguyễn, Nguyên Quỳnh Anh
Keywords: Mô hình VARK
Dạy học
Dạy học môn Toán lớp 2
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học;Số 30 .- Tr.110-116
Abstract: Ngày nay, môi trường lớp học có tính phân hóa cao bởi mỗi người học khác nhau sẽ sở hữu những đặc trưng khác nhau về tâm sinh lí nên họ sẽ có những cách thức khác nhau trong việc tiếp nhận, xử lí và phản hồi thông tin. Nghiên cứu các mô hình phong cách học (PCH) đã được xây dựng và công bố trên thế giới chúng tôi lựa chọn và vận dụng mô hình thích hợp vào dạy học Toán lớp 2 ở Việt Nam, đó là mô hình phong cách học VARK của Pleiming với 4 kiểu học khá phổ biến là nhìn, nghe, đọc-viết và vận động. Mặc dù tất cả các giác quan đều được sử dụng trong quá trình học, tuy nhiên với mỗi cá nhân thường có sự ưu tiên nhất định cho một giác quan nào đó mà họ có thể mạnh. Vậy dạy học môn Toán lớp 2 theo các kiểu học tập của mô hình VARK như thế nào là nội dung chính được bàn luận trong bài viết này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15509
ISSN: 1859-4603
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.27 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.