Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1571
Title: Triển khai chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo ở tỉnh Quảng Ninh : Thực trạng và giải pháp
Authors: Hoàng, Thị Hảo
Keywords: Y tế
Chính sách hỗ trợ
Người nghèo
Quảng Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 7 .- Tr.56-58
Abstract: Thời gian qua, chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo ở tỉnh Quảng Ninh đã đem lại những kết quả tích cực. Song bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: người nghèo tiếp cận với y tế chất lượng thấp; mức độ tiếp cận và đối tượng hưởng lợi của chính sách chưa được kịp thời... Vì vậy, thời gian tới, Tỉnh cần sớm có giải pháp khắc phục để chính sách hỗ trợ y tế cho nghèo trên địa bàn được phát huy tối đa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1571
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_254.14 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.