Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1573
Title: Blockchain - Kỳ vọng mới cho bảo mật
Authors: Phan, Châu
Keywords: Blockchain
Kỳ vọng mới
Bảo mật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 305 .- Tr.48-50
Abstract: Blockchain có khả năng tăng cường mã hóa và xác thực, và đó có thể là tin tốt cho an ninh bảo mật thiết bị loT và chống lại các cuộc tấn công DDoS.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1573
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.