Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15751
Title: THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ PHÂN LOẠI TÔM
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Nguyễn Kim, Triệu
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Nov-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Citation: Camera Pi, Raspberry Pi 3, Python, Motor bước, Arduino.
Abstract: Ở đề tài này, em dùng Camera Pi để chụp ảnh và chuyển hình ảnh sang bộ xử lý trung tâm là Kit Raspberry Pi 3, sử dụng ngôn ngữ Python để lập trình. Kit Raspberry Pi 3 sẽ xử lý ảnh và tiến hành xác định loại tôm được chụp trong ảnh, sau đó truyền tín hiệu sang thiết bị Arduino. Arduino sẽ điều khiển 2 Motor bước để thực hiện công việc phân loại tôm trên băng chuyền.
Description: 53 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15751
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.