Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15761
Nhan đề: Tâm lý học số 06
Tác giả: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Năm xuất bản: 2007
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15761
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: (TCC) Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn9.45 MBAdobe PDF
_file_Mục lục172.42 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.239.148.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.