Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15778
Nhan đề: Tâm lý học số 02
Tác giả: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15778
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: (TCC) Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn9.7 MBAdobe PDF
_file_Mục lục144.18 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.206.177.17


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.