Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1588
Title: Quan hệ thương mại Việt Nam - EU hướng tới phát triển bền vững
Authors: Lê, Đăng Minh
Keywords: Quan hệ thương mại
Việt Nam
Liên minh Châu Âu
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 8 .- Tr.13-15
Abstract: Liên minh Châu Âu (EU) là một tổ chức của 28 nền kinh tế mạnh trên thế giới hiện nay. Sau 28 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 11/1990, quan hệ Việt Nam và EU đã có những bước phát triển nhanh chóng và vững chắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, cũng như giáo dục, khoa học và công nghệ... Ngày nay, EU là đối tác quan trọng của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động thương mại giữa hai bên. Tuy nhiên, hoạt động thương mại cần hướng đến sự phát triển bền vững, để đem lại lợi ích cho hai bên.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1588
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_260.36 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.