Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/160
Title: Triển vọng thị trường polyolefin toàn cầu với những động lực cung cầu và chính sách của Trung Quốc
Authors: HS
Keywords: Polyolefin
Thị trường toàn cầu
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp Hóa chất;Số 1 .- Tr.12-14
Abstract: Năm 2016, thị trường polyolefin toàn cầu đã đạt tổng khối lượng 152 triệu tấn và dự kiến sẽ đạt 263 triệu tấn vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng trung bình dự báo cho thời kỳ 2017-2025 là 6,38%/năm. Thị trường polyolefin toàn cầu đã không ngừng tăng trưởng nhờ nhu cầu và lượng sử dụng cao trong các ngành sản xuất bao bì đóng gói, chế tạo xe ô tô, sản xuất đồ điện tử.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/160
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
252.56 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.