Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16032
Title: Thực tiễn triển khai Chiến lược “Vành đai và con đường” tại Indonesia
Authors: Trần, Thu Minh
Keywords: Vành đai con đường
BRI
Đầu tư cơ sở hạ tầng
Trung Quốc
Indonesia
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.03-13
Abstract: Chiến lược Vành đai và Con đường (BRI) được Trung Quốc đưa ra từ năm 2013, đến nay đã được triển khai tại nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, trong đó có Indonesia. Sự phù hợp giữa BRI và chiến lược phát triển cường quốc tầm trung của Indonesia, việc Trung Quốc và Indonesia đều đang trong thời kỳ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội là những cơ sở quan trọng cho hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ BRI. Đến nay, hai nước đã ký kết được nhiều thỏa thuận song phương liên quan đến BRI, một số dự án trong khuôn khổ BRI được cung cấp vốn và bước đầu triển khai, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, một số vấn đề về chủ quyền cũng như kinh tế, xã hội cần được cân nhắc trong quá trình triển khai BRI tại Indonesia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16032
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.