Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16033
Title: Hàn Quốc trước sự trỗi dậy của Trung Quốc
Authors: Lê, Đăng Minh
Keywords: Sự trỗi dậy của Trung Quốc
Đầu tư nước ngoài
Lĩnh vực thương mại
Lĩnh vực đầu tư
Chứng khoán Hàn Quốc
Phản ứng chính sách
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.14-24
Abstract: Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có những diễn biến phức tạp khi phần lớn các khu vực trên thế giới đang rơi vào tình trạng trì trệ. Đông Bắc Á vẫn được coi là khu vực năng động nhất trong nền kinh tế thế giới, với đầu tàu tăng trưởng là kinh tế Trung Quốc. Việc trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc và sự điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại của quốc gia này đã có những tác động đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, tình hình chính trị, an ninh trong khu vực nói chung, đến các nước láng giềng và Hàn Quốc nói riêng. Từ đó Hàn Quốc đã có những đối sách phù hợp trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16033
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.