Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16034
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Việt Dũng-
dc.date.accessioned2019-10-21T03:11:58Z-
dc.date.available2019-10-21T03:11:58Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0868-2984-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16034-
dc.description.abstractĐài Loan là một trong bốn con rồng kinh tế của châu Á với chiến lược hướng vào xuất khẩu và phát triển các ngành công nghệ cao, trong đó có công nghệ thôn tin. Trong vài thập niên gần đây, công nghệ thông tin của Đài Loan đã mở rộng chuỗi cung ứng của mình từ nhà sản xuất thiết bị gốc để trở thành nhà cung ứng đóng vai trò quan trọng trên thị trường công nghệ thông tin toàn cầu. Bài viết nghiên cứu những thành công và hạn chế trong phát triển ngành công nghệ thông tin của Đài Loan trong chuỗi cung ứng toàn cầu, làm cơ sở rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.25-33-
dc.subjectCông nghệ thông tinvi_VN
dc.subjectChuỗi cung ứngvi_VN
dc.subjectThị trường công nghệ thông tinvi_VN
dc.subjectĐài Loanvi_VN
dc.titleCông nghệ thông tin Đài Loan trong chuỗi cung ứng toàn cầu và bài học kinh nghiệm cho Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.