Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16045
Nhan đề: Lịch sử Đảng số 12
Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16045
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: (TCC) Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn21.67 MBAdobe PDF
_file_Mục lục182.1 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.239.147.7


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.