Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16055
Nhan đề: Xây dựng quỹ hưu bổng tại Việt Nam
Tác giả: Trần, Thị Xuân Anh
Ngô, Thị Hằng
Nguyễn, Thành Hưng
Dương, Ngân Hà
Từ khoá: Hệ thống tài chính hỗ trợ hưu trí
Bảo hiểm xã hội
Quỹ hưu bổng
Quỹ hưu trí tự nguyện
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.61-71
Tóm tắt: Quỹ hưu bổng (superannuation fund) là loại hình quỹ hưu trí tự nguyện khá phổ biến tại các nước phát triển, giúp người lao động chủ động có một khoản tiền đảm bảo cho cuộc sống của họ khi về hưu. Khác với các loại hình hưu trí khác, mỗi người lao động sẽ có một tài khoản quỹ hưu bổng riêng tại một quỹ mình chọn, và có thể trực tiếp quản lý tài khoản của mình, kiểm soát số dư tiền và các chi phí phát sinh. Ngoài ra, các khoản thu nhập chuyển vào quỹ hưu bổng sẽ được đầu tư đa dạng vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu nhằm mang lại tỷ suất sinh lời như kỳ vọng. Thông qua nghiên cứu các mô hình quỹ hưu bổng trên thế giới; nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình quỹ hưu bổng phù hợp cho Việt Nam nhằm góp phần giảm áp lực chi trả của hệ thống hưu trí nói riêng và hệ thống bảo hiểm xã hội nói chung trước vấn đề “già hóa” dân số, tuổi thọ dân số ngày càng tăng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16055
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.58 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.245.48


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.