Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16062
Title: Ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất, hàm lượng curcumin của giống nghệ vàng N8 trồng tại Thanh Hóa và Bắc Giang
Authors: Lê, Công Hùng
Lê, Khả Tường
Nguyễn, Tuấn Điệp
Keywords: Cây nghệ (Curcuma longa)
Chất lượng
Lãi ròng
Năng suất
Thời điểm thu hoạch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 334 .-Tr.77-81
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành tại Nông trường Thạch Quảng – Thạch Thành, Thanh Hóa và xã Tuấn Đạo, Sơn Động – Bắc Giang gồm 10 thời điểm thu hoạch, khoảng cách giữa các thời điểm là 1 tháng, bắt đầu tháng thứ 11, kết thúc tháng thứ 20 sau trồng. Thí nghiệm bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên 3 lần nhắc. Kết quả cho thấy đường kính củ và chiều dài củ giống nghệ N8 đạt giá trị lớn nhất khi thu hoạch vào tháng thứ 18 sau trồng, tương ứng với 28,5 mm và 117,17 mm tại Bắc Giang, 28,9 mm và 112,70 mm tại Thanh Hóa. Cây nghệ tại tất cả các thời điểm thu hoạch từ 12 đến 20 tháng sau trồng đều cho năng suất cao hơn đối chứng 11 tháng, trong đó thời điểm thu hoạch vào tháng thứ 18 sau trồng đạt giá trị cực đại, tương ứng với 43,9 tấn/ha tại Bắc Giang và 41,4 tấn/ha tại Thanh Hóa. Hàm lượng tinh dầu và curcumin đạt giá trị cao nhất khi thu hoạch vào tháng thứ 18 sau trồng, tương ứng với 2,7% và 6,7% tại Bắc Giang , 2,6% và 6,8% tại Thanh Hóa. Thời điểm thu hoạch giống nghệ N8 đạt lãi thuần cao nhất khi thu hoạch vào tháng thứ 17 – 18 sau trồng, tương ứng với 752,1-801,1 triệu đồng/ha, tăng so với đối chứng 2,0-2,1 lần.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16062
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_306.49 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.