Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16064
Nhan đề: Kết quả nghiên cứu kỹ thuật tưới nước và bón phân bổ sung cho sản xuất chè vụ đông xuân tại Phú Thọ
Tác giả: Phan, Chí Nghĩa
Nguyễn, Văn Toàn
Nguyễn, Ngọc Nông
Từ khoá: Tưới nước
Bón phân
Chè
Lứa hái
Mật độ búp
Vụ đông xuân
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 334 .-Tr.88-92
Tóm tắt: Trong những năm gần đây sản xuất chè vụ đông xuân đang có xu hướng phát triển mạnh về quy mô do hiệu quả sản xuất cao hơn so với sản xuất chè chính vụ. Nhằm thúc đẩy phát triển chè vụ đông xuân, tại Phú Thọ đã tiến hành nghiên cứu kỹ thuật tưới nước và bón phân cho chè vụ đông xuân; kết quả cho thấy, tưới nước bổ sung tháng 9 đến tháng 3 với lượng 800 m³/ha/tháng, kết hợp bón phân bổ sung 2 lần, mỗi lần 110 kg urê + 100 kg supe lân + 30 kg kali clorua vào tháng 9 và tháng 12 làm tăng mật độ búp chẻ trong vụ đông xuân lên 3 đến 4 lần, tăng năng suất trung bình một lứa hái, sản lượng chè vụ đông xuân tăng thêm 24,63 tạ/ha, lãi thuần đạt 87.872.000đ/ha, vượt 27.884.000đ/ha so với không tưới nước nhưng có bón phân bổ sung.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16064
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_356.56 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.