Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16065
Nhan đề: Vận dụng lý thuyết thương mại vào phát triển xuất khẩu bền vững của Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Xuân Thiên
Từ khoá: Lý thuyết
Thương mại
Xuất khẩu
Phát triển bền vững
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .-Tr.03-09
Tóm tắt: Những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng nhanh, nhưng chưa vững chắc, thiếu bền vững. Bài viết nghiên cứu một số lý thuyết thương mại quốc tế và thực tiễn xuất khẩu của Việt Nam, từ đó đề xuất những gợi ý về mặt chính sách nhằm góp phần vào việc phát triển xuất khẩu bền vững của Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16065
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.6 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.