Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16067
Title: Ảnh hưởng của vi khuẩn liên kết với thực vật đến năng suất của khoai lang trên đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Lý, Ngọc Thanh Xuân
Lê, Văn Dang
Trần, Văn Dũng
Ngô, Ngọc Hưng
Keywords: Khoai lang
Cố định đạm
Đất phèn
Vi khuẩn liên kết với thực vật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 334 .-Tr.93-101
Abstract: Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của các chủng vi khuẩn liên kết với thực vật (Enterobacter cloacae, Burkholderia acidipaludis, Bacillus sp.) kết hợp với các liều lượng phân đạm, phân lân đến năng suất khoai lang và hiệu lực của các chủng vi khuẩn triển vọng đến năng suất khoai lang trồng trên đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện trong 2 vụ: vụ xuân hè 2016 và hè thu 2016. Kết quả thí nghiệm cho thấy hoạt tính cố định đạm của vi khuẩn, Burkholderia acidipaludis mạnh nhất so với 2 vi khuẩn còn lại thông qua việc tăng số củ và năng suất củ khoai lang. Bón 60 kg N/ha kết hợp với chủng vi khuẩn. Burkholderia acidipaludis cho số củ, chiều dài củ, đường kính củ và năng suất củ khoai lang tương đương với 90 kg N/ha. Sử dụng chủng vi khuẩn Burkholderia acidipaludis đã tiết kiệm được khoảng 30% lượng phân đạm bón cho khoai lang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16067
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_590.8 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.