Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16069
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Kỳ Hân-
dc.contributor.authorĐường, Nguyễn Hưng-
dc.date.accessioned2019-10-21T08:19:32Z-
dc.date.available2019-10-21T08:19:32Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16069-
dc.description.abstractBài viết cung cấp bằng chứng về hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ và tránh giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng phương pháp phân phối lợi nhuận (Earnings Distribution Approach - EDA) với một bài viết chứng minh rằng các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ nhưng không thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh giảm lợi nhuận; đồng thời, phát hiện ra sự thay đổi vốn lưu động là các công cụ phổ biến để nhà quản trị thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận tránh lỗ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .-Tr.10-21-
dc.subjectQuản trị lợi nhuậnvi_VN
dc.subjectQuản trị lợi nhuận tránh lỗvi_VN
dc.subjectThị trường chứng khoánvi_VN
dc.titleNhận diện hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ và giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.