Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16070
Title: Hoàn thiện phương pháp nuôi vỗ thành thục và thụ tinh sinh sản cá còm (Chitala ornata) tại miền Bắc Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Biên Thùy
Hoàng, Thế Anh
Nguyễn, Khắc Lâm
Nguyễn, Thị Quỳnh
Lê, Văn Khôi
Keywords: Cá Còm
Cá Thát Lát Cườm
Nuôi vỗ
Thụ tinh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 334 .-Tr.109-115
Abstract: Bài báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu nhằm hoàn thiện phương pháp nuôi vỗ cá bố mẹ và sinh sản cá Còm, góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá Còm tại miền Bắc nước ta. Hai thí nghiệm đã được thực hiện nhằm xác định khẩu phần thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ giai đoạn nuôi vỗ thành thục và phương pháp thụ tinh phù hợp trong sản xuất nhân tạo cá Còm. Ở thí nghiệm thứ nhất, cá bố mẹ đã được nuôi vỗ ở 2 khẩu phần ăn là 1% và 3% khối lượng thân và ở thí nghiệm thứ 2, phương pháp thụ tinh nhân tạo và phương pháp thụ tinh tự nhiên đã được thử nghiệm. Cá Còm bố mẹ được nuôi vỗ thành thục bằng thức ăn công nghiệp 42% protein với khẩu phần cho ăn 3% khối lượng thân, cá đạt tỷ lệ thành thục là 81,11% đối với cá cái, 82,22% đối với cá đực, hệ số thành thục đạt 5,07%. Thử nghiệm hai phương pháp thụ tinh cho thấy, thụ tinh tự nhiên cho tỷ lệ thụ tinh (86,23%) thấp hơn nhưng tỷ lệ nở (90,50%) lại cao hơn thụ tinh nhân tạo (90,82%, 85,45%). Không thấy sự sai khác rõ rệt về năng suất trứng và năng suất cá bột thu được từ phương pháp thụ tinh tự nhiên và phương pháp thụ tinh nhân tạo khi sinh sản nhân tạo cá Còm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16070
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_598.52 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.