Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16072
Title: Hoạt tính enzym tiêu hóa của cua bùn (Scylla paramamosain) và ảnh hưởng của enzym bổ sung vào thức ăn nuôi cua
Authors: Nguyễn, Chí Thuận
Nguyễn, Thị Nguyệt
Nguyễn, Huyền Trang
Nguyễn, Thị Thanh Lợi
Phương, Thị Hương
Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Cua bùn
Scylla paramamosain
Proteaza
Amylaza
Tiêu hóa trong ống nghiệm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 334 .-Tr.116-122
Abstract: Nghiên cứu trên cua bùn (Scylla paramamosain), trong giai đoạn chuẩn bị lột xác (C-D1), khối lượng trung bình 40-50g; số lượng mẫu khảo sát 40. Các loại enzym khảo sát gồm proteaza, lipaza và amilaza vị trí khảo sát là tuyến ruột giữa; ảnh hưởng của nhiệt độ tới hoạt động của enzym tiêu hóa được xác định ở nhiệt độ 25ºC đến 50ºC . Ảnh hưởng của pH đến hoạt tính riêng của enzym tiêu hóa được khảo sát ở dải pH từ 6,5 đến 9,0. Kết quả trong tuyến ruột giữa pH 6,5-9,0, phát hiện hoạt tính của proteaza, lipaza và amilaza; hoạt tính riêng của proteaza cao nhất quan sát thấy ở pH 7,0 và hoạt tính riêng của amylaza cao nhất quan sát thấy ở pH 7,5. Trong khoảng nhiệt độ 25ºC - 50ºC hoạt động enzym tăng dần theo chiều tăng của nhiệt độ, hoạt tính riêng của proteaza cao nhất ở 50ºC và sau đó hoạt động của tất cả các enzym nhanh chóng giảm theo. Từ giai đoạn C đến D1 tích lũy dinh dưỡng trong tuyến tiêu hóa theo chiều hướng giảm, cần tăng cường dinh duỡng trong thức ăn hoặc bổ sung enzym phù hợp để tăng cường tích lũy protein, glucoza giúp cua tăng trọng nhanh và thúc đẩy cho quá trình lột xác. Khảo sát 10 loại enzym thương mại xác định được 4 enzym có tác dụng tăng cường tiêu hóa, thực nghiệm bổ sung amylaza và proteaza theo tỷ lệ 1/1 vào thức ăn nuôi cua (công thức CT1) với hàm lượng 3g/kg thức ăn làm tăng tích lũy N-amin trong tuyến tiêu hóa cua lên 197,59% tích lũy peptit lên 164,93% và tích lũy glycoza lên 225,14% so với đối chứng không bổ sung enzym.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16072
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_559.31 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.