Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16075
Nhan đề: Liên kết doanh nghiệp với nông dân – một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: Đào, Thị Hoàng Mai
Từ khoá: Liên kết
Doanh nghiệp
Nông thôn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .-Tr.38-46
Tóm tắt: Ở Việt Nam, chủ trương của Chính phủ và ngành nông nghiệp là khuyến khích liên kết doanh nghiệp với nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Bài viết tổng thuật lại các dạng thức liên kết
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16075
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.21 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.