Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16077
Title: Nền tảng đào tạo và năng lực lao động ngành công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Thị Bích Ngọc
Lưu, Thị Kim Ngân
Nguyễn, Ngọc Kỳ Duyên
Keywords: Năng lực lao động
Nền tảng đào tạo
Khu công nghệ cao
TP.Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .-Tr.47-55
Abstract: Trong bối cảnh thị trường lao động cho ngành công nghệ cao vừa thừa nhân lực lao động phổ thông nhưng lại thiếu lao động chất lượng, tay nghề cao, bài viết tìm hiểu khoảng cách đào tạo và năng lực lao động đang làm việc trong Khu công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có tính đặc thù và khác biệt giữa các loại hình đào tạo cũng như khoảng cách về năng lực lao động giữa cung và cầu lao động trong ngành công nghệ cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16077
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.