Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16080
Title: Phân bố và hiện trạng quần thể của loài vượn đen má hung (Nomascus gabriellae) ở khu vực Đông Dương
Authors: Lưu, Quang Vinh
Trần, Văn Dũng
Vũ, Tiến Thịnh
Bùi, Thanh Tùng
Keywords: Dữ liệu sự có mặt
Hylobatidae
Nomascus gabriellae
Vùng phân bố
Vượn đen má hung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 334 .-Tr.150-154
Abstract: Sự hiểu biết về vùng phân bố có vai trò rất quan trọng trong điều tra, giám sát và bảo tồn quần thể các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng. Các dữ liệu ghi nhận sự có mặt của loài thể hiện các khu vực mà chúng đã từng xuất hiện sẽ đóng vai trò là dữ liệu đầu vào để xác định vùng phân bố cho các loài và xác định các khu vực ưu tiên bảo tồn. Tuy nhiên, dữ liệu ghi nhận sự có mặt của loài Vượn đen má hung (Nomascus gabriellae) thông qua các cuộc điều tra thực địa trước đây của chính các tác giả và một số báo cáo của các tác giả khác. Tại Việt Nam, hơn 330 đàn Vượn đen má hung đã được ghi nhận thông qua các cuộc điều tra thực địa. Khu vực ghi nhận được sự có mặt của loài này kéo dài từ khoảng 11ºN đến 13ºN. Dữ liệu ghi nhận được sự có mặt của loài Vượn đen má hung chủ yếu tập trung tại các khu rừng đặc dụng bao gồm Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên, VQG Bù Gia Mập, VQG Chư Yang Sin. Tại Campuchia gần 500 đàn đã được ghi nhận từ các cuộc điều tra thực địa, chúng chủ yếu được ghi nhận tại Khu Bảo tồn Đa dạng sinh học Seima và Khu Bảo tồn Động vật hoang dã Phnom Prich thuộc tỉnh Mondulkiri. Các dữ liệu về hiện trạng và phân bố rất hữu ích trong việc xác định mức độ ưu tiên cũng như đề xuất các chiến lược bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16080
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_720.79 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.